GÓC CẢM NHẬN

 Trang Chủ / GÓC CẢM NHẬN / GÓC CẢM NHẬN

GIA ĐÌNH ANH BÙI QUANG MINH

Tôi là BÙI QUANG MINH, sống tại Vũng Tàu, đã được CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC VÀ DI TRÚ THANH TÂM giúp đỡ một cách trọn vẹn. Cô Tâm giúp gia đình tôi khiếu nại tuổi CSPA cho 2 người cháu của tôi đã qua tuổi 21. Sau khi làm việc với cô Tâm, chúng tôi cảm nhận rằng cô Tâm là người kỹ lưỡng, cẩn thận. Chúng tôi đã giới thiệu đến những người bạn của mình tại Vũng Tàu là LÊ PHI HOÀNG, LÊ THỊ THU DUNG và LÊ THỊ THANH HUỆ để hoàn tất thủ tục. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào phong cách làm việc và tấm chân tình của cô Tâm.


Copyright © 2015 Hht.vn